Šliūbas

2014 06 17

 Visas Rokiškio FK kolektyvas sveikina Algį ir Ievą sukūrus šeimą. Linkim ilgai ir laimingai gyventi, bei auginti sportininkus vaikus.