Įvyko klubo narių susirinkimas

2012 03 26

 kovo 26 d. įvyko visuotinis klubo narių susirinkimas. Šį sykį dalyvavimas buvo gausesnis.

Buvo apsvarstyti, bei priimti sprendimai šiais klausimais:

1. Futbolo klubo metinės veiklos ataskaita. Klubo veikla 2012 m. įvertinta gerai.

2. Finanansinė ataskaita. Įvertinta labai gerai.

3. Klubo prezidento rinkimai. Dar vienai 3 metų kadencijai klubo prezidentu išrinktas E. Gaigalas

4. Klubo viceprezidento rinkimai. S. Mikulėnui tapus Rokiškio krepšinio klubo vadovu jis sutiko eiti viceprezidento pareigas laikinai iki naujo viceprezidento (tų) išrinkimo. Nuspręsta, kad klubo prezidentas turės du talkininkus. Jų kandidatūros bus nustatytos artimiausiu metu.

5.  Dėl nario mokesčio. Nutarta įvesti simbolinį klubo nario mokestį 30 litų jis turi būti sumokėtas iki kiekvienų metų gegužės 1 d.

6. Dėl dalyvavimo varžybose. Nuspręsta dalyvauti 2012 m. UAFA pirmenybėse. Jeigu leis finansinės galimybės kviesti trenerį, dalyvauti LFF taurėje, įsigyti naujas aprangas, bei stiprinti komandą žaidėjais iš Panevežio "Atomo" komandos.