Dėl visuotinio klubo narių susirinkimo

2012 01 10

 Sausio 20 d. penktadienį 18 val. Romuvos gimnazijoje įvyks visuotinis klubo narių susirinkimas.

 Susirinkimo darbotvarkė:

1. Klubo veiklos ataskaita už 2011 m.

2. Finansinės veiklos ataskaita už 2011 m.

3. Klubo prezidento rinkimai

4. Einamieji klausimai.

 Kviečiame dalyvauti