Įvyko klubo susirinkimas

2011 01 15

 Sausio 14 d. įvyko klubo narių susirinkimas susirinkime dalyvavo 20 klubo narių, bei KKSC direktorius A. Kriukelis.

 Darbotvarkės klausimai buvo 4 :

1) Klubo prezidento veiklos ataskaita

2) Finansinė ataskaita

3) Informacija apie "Aukštaitijos taurės" salės futbolo varžybas

4) Klubo viceprezidento rinkimai

 Pirmu klausimu pranešimą apie klubo veiklos rezultatus 2010 m. perskaitė klubo prezidentas E. Gaigalas. Jis apžvelgė 2010 m. pagrindinius rajono futbolo įvykiu, bei aptarė pasiekimus ir veiklas kurias reikėtų tobulinti. Klubo veiklą 2010 m. buvo pasiūlyta vertinti gerai.

 Antru klausimu buvo kalbama apie klubo finansus. Jie yra tokie nedideli, kad faktiškai nelieka jokios manevro laisvės. Klubo surinkti pinigėliai naudojami grynai futbolo reikmėms kamuolių, vartininkų pirštinių, startinių mokesčių ir kuro pirkimui.

 Buvo aptartas pasirngimas salės futbolo varžyboms. Išsakyti motyvai, kodėl šiais metais Rokiškio FK dalyvaus UAFA rengiamose varžybose. Mažesnės išlaidos, vienodas komandų lygis, galimybė rungtyniauti namuose.

 Klubo viceprezidento neturėjome po Gintaro mirties. Praėję metai parodė, kad visus darbus aprėpti vienam žmogui yra be galo sunku. Visuotiniu susirinkimo dalyvių pritarimu klubo viceprezidentu išrinktas žinomas rajono sporto entuziastas Salvijus Mikulėnas.