Dėl išvykos į Zarasus

2010 07 23
 Į Zarasus išvažiuojam šeštadienį 9.15 nuo Maxima. Į varžybas važiuoja: Gedvė, Rolka, Saška, Džordžas, Meistras, Marius, Erne. Dar yra viena vieta kas nori skambinkite.