Stadiono reikalai

2023 01 04

Artimiausiu metu bus tvirtinamas Rokiškio rajono strateginis raidos planas jame yra toks įrašas:

x 2.3.1.1 RRSA
 
Sporto paskirties inžinerinio
statinio, J. Basanavičiaus g.
3., Rokiškyje, rekonstravimo
projektas
 
Laikotarpis metai kada projektas bus įgyvendinamas 2023 2025
Investicijų suma 1 350 060
Savivaldybės lėšos 202 509
Kitos lėšos 1 147 551 SB ir ES (Sporto
rėmimo fondo
(SRF)) lėšos