Visuotinis klubo narių susirinkimas

2017 04 18

Balandžio mėn. 14 d. įvyko visuotinis klubo narių susirinkimas. 

Susirinkimo sprendimai:

1. Perrinklta klubo vadovybė. Prezidentas ir viceprezidentas liko tie patys Erikas Gaigalas ir Salvijus Mikulėnas. Klubo revizoriumi vietoj Rolando Blažio išrinktas Mindaugas Veikšys.

2. Išklausyta ir patvirtinta klubo veiklos ir finansinė ataskaita.

3. Pritarta dalyvavimui UAFA pirmenybėse 11 prieš 11.

4. Nutarta, kad nario mokestis turi būti sumokėtas iki birželio 1 d.