Toliau judinamas stadiono klausimas

2015 09 09

 Vakar įvyko rajono tarybos švietimo ir sporto komiteto posėdis. Jame dar sykį apsvarstytas "Romuvos" stadiono klausimas. Posėdyje dalyvavo vicemeras, tarybos nariai kiti suinteresuoti asmenys. Stadionas jau treti metai yra perduotas ekspluotuoti, tačiau čia realiai niekas nevyksta. Pavasarį buvo bandoma atsėti žolę ir atgaivinti veją. Nežiūrint to, kad turėjom lietingą vasaros pradžią poslinkių į teigiamą pusę kol kas nematyti. Rugpjūčio mėn. atėjus karščiams stadiono vejos niekas nelaistė. Per visą vasarą žolė buvo pjauta gal kokius du kartus nes ji paprasčiausiai neauga. 

 Kita problema stadiono veja per siaura ir siekia tik 60 m. Ją būtų galima praplatinti kokiais 2 m. Arba reikėtų išardyti šalimais įrengtas šuoliadobes kuriomis ir taip beveik niekas nesinaudoja, apart mikrorajono keturkojų gyventojų. Tokiu atvėju aikštės plotą galima būtų padaryti 64 m. pločio taip kaip reikalauja taisyklės. 

 Politikai išsakė daug įvairių nuomonių. Kad reikia atnaujinti žolę, kad būtina laistymo sistema. Tai neišvengiamai veda prie naujų investicijų. Tarybos nariai pažadėjo, kad padės gimnazijai surasti finansavimą šiems darbams atlikti. Žinant susiformavusį požiūrį į sportą ir sporto reikalus tikimybė, kad iš to bus naudos maža. Na, bet pagyvensim pamatysim.